Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Červený kostel
www.brno1.evangnet.cz
Komenského náměstí

Varhanní hudba, prodej knih a pohlednic, zdarma budou nabídnuty tisky o historii kostela a životě sboru. Chrámová loď bude osvětlena svíčkami.
Během programu možnost prohlédnout si výstavu fotografií Toleranční modlitebny na Vysočině a staré bible a kalichy německého luterského sboru.

18.00, 21.30, 22.30, 23.30 Varhanní koncert
18.30, 20.00, 22.00 Pohledy do historie kostela — audiovizuální pásmo
19.00, 21.00, 23.00 Živé kameny — společenství sboru — audiovizuální pásmo
19.30, 20.30 Vystoupení pěveckého sboru Cantate Domino