Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Muzeum romské kultury
Státní příspěvková organizace
www.rommuz.cz
Bratislavská 67

Stálá expozice: Příběh Romů (etapa 1939–2005)

Výstavy: Žít — obrazy rakouské romské malířky Ceiji Stojky Romipen — fotografie z mezinárodní soutěže na téma romství

18.00–19.00, 21.00–22.00, 23.00–24.00 Koncert cimbálové kapely Ivana Gašpara Hriska z oblasti Očové, vystoupení romského folklorního tanečního souboru Čercheňa / Hvězdy
19.00–20.00, 22.00–23.00 Koncert populární pražské romské kapely Bengas
18.00–21.00 Předvádění tradiční výroby z proutí, prodej výrobků (na dvoře muzea)
18.00–21.00 Věštění osudu (na dvoře muzea)
21.00–22.00 Romská spisovatelka Erika Oláhová čte ukázky z vlastní tvorby (v knihovně muzea)
19.00–23.00 Ochutnávka tradiční romské kuchyně, živý oheň (na dvoře muzea)

Ve stálé expozici promítání prezentačního filmu Muzea romské kultury. Vstup do všech výstav zdarma v doprovodu a s komentářem krojovaných průvodců. Prodej suvenýrů, literatury,
CD, DVD v recepci muzea. Studená jídla a alko i nealko nápoje v muzejní kavárně Café Beng.