Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Galerie Sklepení
www.galeriesklepeni.cz
nám. Svobody 8

Výstava: Otto Serényi — poslední moravský zemský hejtman Otto Serényi zastával svou funkci od roku 1906 do roku 1918. Jeho politiku provázelo zemské vlastenectví, oddanost císařské rodině
a touha po spravedlivém narovnání mezi protichůdnými zemskými a národními politickými
koncepcemi.
18.00–19.00
Muzejní večer pro děti (nádvoří). Soutěže o ceny pro všechny děti, které mají rády historii, nebo si alespoň rády hrají.
20.00–21.30
Koncert Shadow Quartet (nádvoří). Interpretace klasické hudby v netradičních úpravách, filmová, muzikálová a populární hudba. Koktejlový bar.