Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Mendelovo muzeum MU
www.mendelmuseum.muni.cz
Mendlovo nám. 1a

Stálá expozice: Gregor Johann Mendel — člověk, opat a vědec
Výstava: Bylo to za nás jiné…? Výstava fotografií absolventů Masarykovy univerzity

18.00, 20.00, 22.00 Komentovaná prohlídka expozice
19.00, 21.00 Prohlídka včelína
24.00 Ukončení muzejní noci — losování výher
V průběhu prohlídek mohou návštěvníci vyplnit soutěžní kvíz.