Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Diecézní muzeum
www.petrovinfo.cz
Petrov 1, Brno

Stálá expozice: Vita Christi — prohlídka s výkladem
Výstava: Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě (krypta katedrály)

Prostranství před Diecézním muzeem
18.00, 20.00, 21.30 Noemova holubice — divadelní představení studentů JAMU
19.30, 22.30 Vystoupení skupiny brazilského bojového umění capoeira Grupo Candeias Brno s brazilským tanečníkem Contra Mestre Sazuki
Program bude průběžně doprovázet Petra Bučková (zpěv) a Jan Kyncl (flétna)

Vestibul Diecézního muzea
Doprovodný výtvarný program pro děti
Drobný prodej upomínkových předmětů
Výstavka dětských výtvarných prací z programů Diecézního muzea

Sál konzistoře, Petrov 2
20.00, 22.00 Koncert flétnového souboru MocTet
21.00 Koncert komorního sboru kaMUFFláž
23.00 Koncert dvojice Petra Bučková a Jan Kyncl (zpěv a klavír)

Katedrála svatých Petra a Pavla
19.00 Varhanní koncert — Ondřej Maňák
21.30 Varhanní koncert — Lukáš Rýdlo

Čajovna U Anděla za vraty
Nabídka vín a klášterních produktů