Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.
Souhrnný jízdní řád zvláštních linek jízdní řád ke stažení Acrobat (.pdf)
jízdní řád ke stažení Excel (.xls)

Doprava v průběhu Brněnské muzejní noci bude zajištena mimořádnými autobusovými linkami DPMB, a.s.

Doprava na linkách A, B, C, D, E, F, G, H a vstup do muzeí jsou zdarma.

Vybrané spoje jsou zajištovány nízkopodlažním vozidlem - spoje označené zvláštním symbolem .
Uvedené jízdní řády platí jen v době konání Brněnské muzejní noci.

Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, www.dpmb.cz