Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Moravská galerie v Brně
www.moravska-galerie.cz
Poslední vstup ve 23.30 hodin

S Moravskou galerií do Evropy — vlaštovky pro každého — radost pro všechny, happening ve všech budovách galerie zakončený na nádvoří Uměleckoprůmyslového muzea ve 23.00

Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a
Umění od gotiky do 19. století — nejcennější exponáty evropského umění od 14. do 19. století ze sbírek MG (stálá expozice v 1. patře)
19.00, 20.00, 21.00 — odborné výklady
Múza pod nebesy — italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek (výstava v přízemí)
19.00, 20.00, 21.00 — odborné výklady
Skupina Plakát 1962–1969 (výstava v Ambitu)
19.00 výklad zakladatele skupiny Václava Ševčíka
20.00–22.30 Lucrezia Borgia — inspirace keltskou lidovou hudbou se středověkými a renesančními motivy za použití replik dobových nástrojů (koncert na nádvoří)
19.00–23.00 Výtvarný ateliér
Možnosti kresby — výtvarná dílna určená všem, kteří rádi zkouší něco nového (přízemí)
23.00 Překvapení muzejní noci
Možnost zakoupit rozmanité nápoje a občerstvení inspirované středověkou kuchyní.

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Užité umění a design, proměny nábytku, textilu, skla, drahých i obecných kovů od středověku po počátek 20. století (stálá expozice ve 2. patře)
19.00, 20.00, 21.00 — odborné výklady
Bytosti odnikud — metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století (výstava v přízemí)
19.00, 20.00, 21.00 — odborné výklady
Stefanie Schneider: 29 Palms, CA — instalace kombinující fotografii, video, zvuk a text (Camera — 1. patro)
20.00, 21.00 — odborné výklady
Stavby a projekty: Burian Křivinka Pelčák Rusín Wahla — práce tří významných architektonických ateliérů z Brna (Respirium — 1. patro)
19.00, 21.00 — odborné výklady
19.00–23.00 Výtvarný ateliér
Bytosti noci — podoby a proměny aneb nebojte se vlastní tváře (dětský ateliér v 1. patře)
20.30, 21.30, 22.30 Taneční divadlo Maximvs — atraktivní moderní tanec spojený se zajímavou choreografií (přízemí)
19.00–23.00 Kapela Vzhůru dolů — příjemné swingové melodie, zpěv Gábina Kočí, střídá vzrušující Svět argentinského tanga aneb emoce pod širým nebem - vášnivé tóny argentinského tanga, taneční ukázky s možností zatančit si sami či s partnerem (nádvoří)
Možnost zakoupit míchané nápoje a jiné občerstvení.

Pražákův palác, Husova 18
Moderní a současné umění — díla české moderny a meziválečné avantgardy první poloviny 20. století (stálá expozice ve 2. patře)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 — odborné výklady
Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle — výstava laureáta Ceny Michala Ranného za rok 2008 představuje výraznou osobnost významně obohacující českou vizuální kulturu (přízemí)
Knihovna MG — možnost listovat nejnovějšími a nejzajímavějšími zahraničními publikacemi o umění (3. patro). Přímo na místě můžete hlasovat v anketě Kniha mého srdce.
20.00–22.00 Hiphoperky Čokovoko — hip-hop, který osloví a neurazí (koncert na nádvoří)
22.30–23.30 Kapela Aroma Sound — hudba v rytmu pop, funky, jazz, latin v podání sdružení hudebníků, kteří jsou naladěni na stejné vlně (nádvoří). Partnerem je Čro 3 — Vltava, stanice, která přináší každý den čerstvé informace z kulturního života a neustále sleduje dění ve světě umění.
Možnost zakoupit nápoje a další občerstvení.

Během muzejní noci si milovníci uměleckých publikací mohou obohatit svou sbírku jejich nákupem za zvýhodněné ceny ve všech prodejnách Moravské galerie v Brně.