Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Technické muzeum v Brně
www.technicalmuseum.cz
Purkyňova 105

Stálé expozice: Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Parní motory, Historická vozidla, Historická stereovize, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Salon mechanické hudby, Od tamtamu k internetu, Letecká historie a plastikové modelářství, Ulička řemesel, Kultura nevidomých, Čas nad námi a kolem nás
Technická herna je z důvodu rekonstrukce mimo provoz!

Výstavy: Nonsens aneb smysl hledej v nesmyslu
Tajemství depozitářů — co jste ještě možná neviděli
Josef Ressel, český vynálezce evropského formátu
Louis Braille, tvůrce šestibodového reliéfního písma pro nevidomé

Celovečerní program Muzejní noci ve dvoraně bude stvořen k oslavě derniéry výstavy NONSENS, obohacené o exponáty nesmyslů, jež se z různých důvodů („cenzura“ a tak) dosud do výstavy nedostaly.
18.00 Svítání muzejní noci — zahraje brněnská kapela Svítání
19.30, 20.30, 22.00 a 23.30 Nepohybové taneční kreace mezi nesmysly s jejich komentovanou velkoplošnou projekcí — v roli nonsensuologa a moderátora večera bude účinkovat dr. Zdeněk Korčián s kolektivem studentů Taneční konzervatoře Brno.

Nonsens kvintet provede v průběhu celého večera repertoárem sestaveným z vybraných skladeb na přání návštěvníků. Svá hudební přání můžete zasílat již nyní prostřednictvím www.technicalmuseum.cz. Odvážlivci dostanou možnost „vyzpívat“ si cenu v soutěži o „Zvonek muzejní noci 2009“.
Některé expozice budou oživeny postavami v dobových kostýmech. V Hospodě u Pavlíků zahraje cimbálová muzika Dúbrava s primášem Jardou Lesákem a na harmoniku Daniel Kikta.
V kadeřnictví budou návštěvníky ondulovat kadeřníci studia Střihoruký Edward.
Knihařství budou provozovat studenti Integrované střední školy polygrafické. Kovolitecká experimentální dílna předvede řemeslné ukázky.
Divokou jízdu si budou mít možnost návštěvníci vyzkoušet na trenažéru autoškoly ze sedmdesátých let minulého století.
Živá pára se bude v podobě modelů RC lokomotiv poháněných skutečným parním strojem prohánět po kolejišti postaveném pod budovou muzea, kde bude k vidění i výstava obřích modelů lodí a letadel s velkoplošnou projekcí Bitva u Midway.
Upoutaný horkovzdušný balón třetí největší továrny balónů na světě Balóny Kubíček spol. s r.o. se bude vznášet k nebi v expozici letadel. Kovářské řemeslo bude k vidění před budovou muzea. Bohaté občerstvení pro poutníky Muzejní noci bude zajištěno na nádvoří areálu.

Předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek TMB budou zařazeny v grafikonu zvláštních linek DPMB.